Aval nedir?

Aval nedir?

İtirazın İptali Kararı Ayrı ve Yeni Bir Takiple Değil, İtiraz Olunan İcra Dosyası Üzerinden Harcı Yatırılarak Talep Olunmalıdır.

İtirazın İptali Kararı Ayrı ve Yeni Bir Takiple Değil, İtiraz Olunan İcra Dosyası Üzerinden Harcı Yatırılarak Talep Olunmalıdır.

Kişinin Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'nde (Mernis adresi'ne) Tebligat Yapılabilmesi için,

Kişinin Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'nde (Mernis adresi'ne) Tebligat Yapılabilmesi için,"Tebligat çıkarılan adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olduğundan, tebliğ imkansızlığı durumunda tebligatın TK'nun 21/2. madd

2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Avukatlık Ücret Alacağının Tahsili Davalarında Görevli Mahkeme

Avukatlık Ücret Alacağının Tahsili Davalarında Görevli Mahkeme

2018 Yılı tanıklık ücreti

2018 Yılı tanıklık ücreti

2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN  77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2018 YILINDA UYGULANACAK  OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2018 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Hazineye Ait Taşınmazların Satışına İlişkin 382 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği Yayınlandı!

Hazineye Ait Taşınmazların Satışına İlişkin 382 Nolu Milli Emlak Genel Tebliği Yayınlandı!

2018 Yılı CMK Görevi Verilen Avukatlara Yapılacak Ödeme Miktarları

2018 Yılı CMK Görevi Verilen Avukatlara Yapılacak Ödeme Miktarları

Terör Saldırısında Ölüm halinde Maddi ve Manevi Tazminat

Terör Saldırısında Ölüm halinde Maddi ve Manevi Tazminat

2018 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları

2018 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırları

2018 Yılı Yargı Harçları

2018 Yılı Yargı Harçları

2018 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

2018 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması, sadece imza atılarak verilen senede ilişkin borç ödendikten sonra senedin icraya konulması

Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması, sadece imza atılarak verilen senede ilişkin borç ödendikten sonra senedin icraya konulması

DAVALI TARAFINDAN DAVACIYA YEMİN TEKLİF EDİLEBİLİR Mİ, YEMİN TEKLİFİ USULÜ NASIL OLMALIDIR?

DAVALI TARAFINDAN DAVACIYA YEMİN TEKLİF EDİLEBİLİR Mİ, YEMİN TEKLİFİ USULÜ NASIL OLMALIDIR?

Babanın oğluna tapuda satış göstererek taşınmaz devri.

Babanın oğluna tapuda satış göstererek taşınmaz devri.

"Lan kelimesi hakaret suçu oluşturur" Yargıtay Ceza Genel Kurulu ESAS: 2014/756, KARAR: 2015/124 Sayılı kararı

Alacaklı vekiline Uyap sistemi üzerinden sorgulama yetkisi verilmiş ise de, bu yetki İcra Memurunun sorgulama görevini ortadan kaldırmaz.

Alacaklı vekiline Uyap sistemi üzerinden sorgulama yetkisi verilmiş ise de, bu yetki İcra Memurunun sorgulama görevini ortadan kaldırmaz.

Davanın 17 yıl sürmesi nedeniyle, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Davanın 17 yıl sürmesi nedeniyle, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE dair Anayasa Mahkemesi Kararı