AF KURBAN BAYRAMINA YETİŞMEDİ, AF ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK, AF HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK!

AF KURBAN BAYRAMINA YETİŞMEDİ, AF ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK, AF HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK!

AF KURBAN BAYRAMINA YETİŞMEDİ, AF ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK, AF HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK!

 

AF KURBAN BAYRAMINA YETİŞMEDİ, AF ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK, AF HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK!
Kader mahkumlarının Kurban Bayramı'nı evlerinde geçireceklerini duymak dünyada duyacakları en sevindirici haberdi, ama olmadı. On binlerce kader mahkumu için af gerçekleşmedi. Af ile ilgili bir kıpırtı dahi olsa mahkum ve yakınlarını heyecanlandırıyordu. Örneğin haberoran sitesinde af konusundaki bir haber sonrası şu yorumlar yazıldı: Yağmur hanım “Ne olur ceza indirimi, kısmi af istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım lütfen son bir kez...” şeklinde yazdı.Asiye hanım şunları yazdı “Allahım inşallah bizimle oynamıyolardır ne olursunuz yetkililere sesleniyorum ben ve cocuklarım psikiyatristte tedavi görüyoruz eşim beş ay oldu ailesi bize sahip cıkmadı biz cok zor durumdayız ne olursunuz genel af çıkartın”
Mahkum kardeşi rumuzuyla yazan bir site takipçisi şunları yazdı “Allah rızası icin bu bayramı da abimsiz geçirmek istemiyorum her gün takip ediyoruz, ama sadece af gündemde oldugunu görüyoruz yengem ve iki kızı da cok üzülüyor, ne olur genel af çıksın abimin iki kızı  da ne zaman evin tepesinden uçak geçse babamı  ne zaman getireceksin diye ağlıyorlar ne olur af çıksın, bayramda af çıkacakmış diye konuşurken bayramda babamız gelecek deyip sevinçten havalara uçtular bayramda babaların eve bekliyorlar bayramda ne yapacaksınız diye soranlara babamızı bekleyeceğiz diyorlar” 
Burhan isimli haberoran okuyucusu şu cümleri yazmış “Artık bir af çıkmalı insanlar 20 sene 30 sene yatıyor sonra çıkarsa bu insanlar ne is yapacaklar. Bırakın  zaman varken bir şans daha verelim çıksınlar hatasız  insan mı var? Suriyeli’ye  sahip çıkıyorsunuz burada bizim insanlar ise ceza evinde,  yarın oy zamanı gelirse o zamanda ben ceza veririm yeter artık “
Mahkum eşi rumuzuyla yazan bir haberoran okuyucusu “Bizi de sevindirin kızım babasız” şeklinde yazmış..
Sultan Kurt isimli okuyucu “Öncelikle böyle bir yasa yaptığınız için çok teşekkür ederim bizim de yüzümüzü güldürün" şeklinde yazmış,
Elif Atalay şöyle yazmış “Genel af istiyoruz yeter artık terör ve tecavüz, çocuk istismarı dışında herkese af çıksın içerde o kadar çok kader mahkumu vardır, ki, eminim bizim başımıza geldiği için babamızı istiyoruz yeter kimin eşi kiminin çocuğu kimin babası dışardaki insanları düşünün siz meclistekiler bu genel af da söz sahibi olanlar sizin evladınız ananız babanız içerde olsaydı ne yapardınız? Dışarda bizim onlara ihtiyacımız var yeter artık yeter terör, tecavüz, çocuk istismarı dışında herkese verin su genel affı”
Bu kişilerin dışında yüzlerce kişinin mesajı var. Bunlardan bazıları, Ümit, Batu, Mahkum eşi, Nermin, Cemile Yolcu, Turan,Talha Faruk, Derya, Umut, Nesrin Güleryüz,Çınar Kaçar,Yeşim, Gül, Mustafa Aydın, Ali, Hasan, Mustafa, Ahmet daha onlarcası mesaj yazarak af isteklerini belirtmişlerdir. Ama, af kurban bayramından önce çıkmamıştır.
İstisnasız tüm mahkumlar, mahkumların anneleri, babaları, varsa eşleri, çocukları, kardeşleri, tüm akraba ve dostları affı ısrarla istiyorlardı. Hatta af ile birlikte modern hukukta temel hedef, suçlunun topluma yeniden kazandırılması olduğundan, af ile birlikte yapılacak geniş düzenleme ile tekrar suç işlenmesinin de önlenmesi, üretime katkının da sağlanması mümkün olabileceği kimi mesajlarda da ifade edilmekteydi. Örneğin hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinde olduğu gibi. Hiç hüküm açıklanmıyor. Beş yıl içinde yeniden suç işlenirse hüküm açıklanıyor. Böylece hem kişi topluma kazandırılıyor, hem sabıkası olmuyor, hem mahkum olmuyor, hem de suç işlememek için dikkatli oluyor, aksi halde yeni bir suç işlenince eskisi açıklanıyor. Bu çözümlerle insanların üretime katılması ve aileleri ile birlikte olması sağlanıyor. Bununla  beraber mahkumların özgürlüğüne kavuşması, eşine, annesine, babasına, çocuklarına kavuşması elbette arzulanan bir durumdur. Mahkum yakınları tarafından çokça dillendirilen ise empati idi. Yani, herkesin kendisini bir mahkumun yerine koyması, bir an için mahkum olduğunu düşünmesi. Bu af konusunda olumlu karar vermeyi daha da hızlandıracaktı.
AF ÇIKTI MI?
KHK’dan 3 bin mahkum için tahliyeye ilişkin düzenleme çıktı. Ancak genel bir af çıkmadı. Bu düzenleme bir af değildi…Bir nevi disiplin affı ile infaz uygulaması değişikliğiydi.
Son Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), kapalı cezaevindeki hükümlülerin disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeyle 10 bin hükümlünün kapalıdan açık cezaevine ayrılması düzenlemesi yer aldı. Bunlardan da 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak. Düzenleme terör, darbe ve cinsel suçları kapsamıyor. Darbeye teşebbüs suçları ile terör suçlarında azami tutukluluk süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.
3000 KİŞİ TAHLİYE OLUYOR, BUNLAR KİMLER?
OHAL kapsamında çıkartılan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yargıda çok sayıda ve çok önemli düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelerde yabancı mahkûm takası ve mahkûma disiplin cezası affı öne çıktı. Takas maddesine göre Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlüler ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, işkenceye maruz kalmayacağı gibi güvenceler bulunması kaydıyla milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet  Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.
Mahkûmlara ilişkin madde ise kapalı cezaevindeki hükümlülerin infaz edilen disiplin cezalarının kaldırılması için aranan süre koşulunu, 1 Ağustos 2017’den önceki eylemleriyle sınırlı olmak üzere kaldırıyor.
Bu düzenleme ile yaklaşık 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak. Bunların 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak. Terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlüler düzenlemeden faydalanamayacak.
 KHK İLE GELEN TAHLİYE SÜRPRİZİ, GENEL AF ŞEKLİNDE BİR SÜRPRİZİN BAŞLANGICI OLUR MU?
Bugün gerçekten  kamuoyunu en çok meşgul eden, sosyal medyada ve sosyal ortamlarda en çok dile getirilen konu genel af konusudur. Özellikle kader mahkumları aileleri ve çocukları adeta yalvarıyorlar. Cezalardan toplamda 7 yıl indirim yapılması istenyor. Bugün itibarı ile en çok ve ısrarlı ve içten istek olarak Genel Af konusu karşımıza çıkıyor. Affın ise 2017 yılının Ağustos ayına kadar işlenen suçları kapsaması isteniyor. Ancak, bugün itibarı ile ne Meclis Gündemi'ne ne de Bakanlar Kurulu gündemine bu konu gelmiş değil. Mecliste Af, Genel Af konusunda bir tasarı ve teklif gelmiş değil. Af'fın, ya da Genel Af'fın torba yasa veya KHK, Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılıp çıkarılamayacağı da tartışmalar arasında. Bilindiği gibi Af, Genel Af, ancak kanunla çıkarılabilmekte. Af, Genel Af, tüzük veya yönetmelikle çıkarılamıyor.Meclis açıldığında gündeme gelmesi çok önemli beklenti durumunda....
Bu durumda Genel Af için ekim ayında açılacak meclisin faaliyete geçmesi bekleniyor...Yani meclis olağanüstü toplanmaz ise Eylül ayında bu konu hiç gündeme gelmeyecektir.
3000 Mahkumun tahliyesi af olmadığı için KHK ile çıkarılmıştır.
Uygulamada TBMM tarafından yapılacak af işlemleri bir kanunla yapılmaktadır. Bu kanun da diğer kanunlar gibi komisyonlardan geçmekte ve kanun tekliflerine uygulanan prosedüre tabi olmaktadır.
Her iki organın da bu konuda geniş bir takdir (mutlak değil) hakkı vardır. TBMM hangi suçları affedeceğine, cezalarının tümünü veya bir kısmının ne kadarını indireceğine, af kanununu ne zaman çıkaracağına ve hangi tarihten itibaren işlemiş suçlar için af getireceğine karar verir. Anayasa’nın 87. maddesi gereğince TBMM, genel ve özel af ilanına karar verebilmek için üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunu sağlamak durumundadır. Anayasamızın 87. Maddesi aynen şöyledir “Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”  
Kısaca KHK ile af mümkün değildir.


KURBAN BAYRAMI'NDA CEZAEVİNDE AÇIK GÖRÜŞ OLACAK.

AF KURBAN BAYRAMINA YETİŞMEDİ, AF ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK, AF HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK!
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım Kurban bayramında hükümlülerin yakınlarıyla görüşmesi konusunda açıklama yaptı.
Yıldırım’ın açıklamasında, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere Kurban Bayramı nedeniyle   bir defaya mahsus açık görüş yaptırılacağını ifade etti. 
Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu’na yaptığı denetleme ve inceleme ziyaretinde Genel Müdür yaptığı açıklamalarda, "Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca bayram dolayısıyla yayınlanan genelgeyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların açık görüşten yararlanacaklarını ifade etti.
DİSİPLİN CEZASI ALANLAR AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANAMAYACAK!
Genel Müdür Yıldırım, Kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü ve tutukluların, açık görüşten istifade edemeyeceğini belirterek şöyle devam etti.
''Bakanlığımız ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların birinci derece yakınlarıyla bir defaya mahsus olmak üzere görüşmeleri için bir imkan sağlamış oldu. Bu görüşlerde ifade ettiğim gibi birinci derece yakınlar istifade edecek ve ceza infaz kurumlarımızın gün olarak planlamalarına uygun bir şekilde bu görüşler yapılacak. Yani bayram süresince her gün görüşülmesi ceza infaz kurumlarımızın mevcudu dikkate alınacak olursa mümkün olmayacak. Zaten bu ailelere tebliğ edildi, aileler gitmeden önce bunu bilecekler. Hangi ceza infaz kurumunda, hangi odayla, ne zaman açık görüş yapılabilir bir düzen içerisinde geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu görüşler yapılmış olacak.''

10 BİN HÜKÜMLÜ AÇIK CEZAEVİNE ÇIKACAK

Yıldırım, 694 sayılı yayımlanan son KHK'nin mahkumların disiplin cezalarına ilişkin önemli düzenlemeler içerdiğini ve bunların içerisinde disiplin affının da yer aldığını dile getirdi.
KHK ile disiplin affından terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü bulunanların faydalanamayacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:
''Burada zaten tahliyeyi hak etmiş olan bir kısım hükümlülerin, zaten açık ceza infaz kurumlarına ayrılma şartlarını doldurmuş olan hükümlülerin sadece disiplin cezaları nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında kalmaları gibi bir durum ortadan kalkmış oldu, bir defaya mahsus. Bu düzenlemeden sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi 10 bin kişi açık ceza infaz kurumlarına ayrılmak şekliyle istifade etmiş olacak. Yine yaklaşık 3 bin kişi de denetimli serbestliğe bu vesileyle ayrılmış olacak. Bu aynı zamanda çeşitli nedenlerle disiplin cezası almış olup da iyi hali ceza evlerince tespit edilenlere bir şans daha vermek açısından önemli bir düzenleme."

bayramda açık görüş af genel af 1 eylül genel af af çıktı mı bayramda görüş bayramda açık görüş affın kapsamı ne kimler affedilecek af kaç yıl af kimleri vuruyor af hangi suçları kapsıyacak af ne zaman mahkumların yakınları i
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Mutlu     2018-01-18 Lutfen genel af istiyoruz 1 oglum 1 kizim var ve daha cok kucukler caresiz kaldim gunlerim aglamakla geciyor hergun cocuklarim babalarini soruyor nedememi bekliyosunuz.cok caresizim kimse sahip cikmiyor lutfen cumhur baskanim lutfen genel af istiyorum.
Meryem     2018-01-09 Afffffffff istiyoruz ltfn duyun artık af istiyoruz babam aylardir içerde neden kımse afla alakali konuşma yapmiyor
Meryem     2018-01-09 Ne zaman af çikacak ltfn söyleyın
Sedat Aslan     2017-11-15 birçok insan somut deliller olmadan Fetocu Hakimlerin verdiği kararlarla cezaevlerinde.O kararları veren Hakimler nerede? Peki bu hakimlerin verdiği kararlar nekdar yerinde? Örneğin FETOCU bir şahısla normal bir vatandaşın bir itilaf yaşadıklarını,kavga ettiklerini vb hadiselerin yaşandığınıvarsayalım ki bunlar oldu zaten mahkemelerden ne yönde kararlar çıktı dersiniz ?ACİLEN kader mahkumları için bir düzenleme yada AF şart .Herkes bir şansı daha hak eder.
Asya     2017-10-13 Tamam cinsel istismara iftiradan yatanlar esim bir yıldır haksız yere iftiraxan yatıyor ne zaman cıkması belli deyil bence ilk önce bunlarda arastirilsin bizede yazik 3 cocukla hayatta gecinmek kolaymı bu sucları yapanlarda var iftiraya maruz kalanlarda var
durdu     2017-10-04 kısmi af gelmeli artık çünkü yarısı fetöcü olan hakim ve savcının kararımı olur.
Davut çelik     2017-09-26 Biz 3 erkek kardeşiz köyde başımıza bir olay geldi olayda olan kardeşime 32 yıl ceza aldı ve olayda olmayan kardeşimide olaya bağladilar onada 32 yıl verdiler konu çok uzun ama ceza veren başkan ve heyeti daha 40 günlük heyet ilk defa hakim olmuşlar daha ıslak imzaları bulunmamaktadır ve yemin ederim ki iki kaderimde suçsuz ve dosyasında yüzde 99 berat teşkil ediyor ve ben bunu öyle anladım ki turkiyede asla ve asla adalet yoktur ve ben bunu turkiyede ki bütün hukukçular la tartışırım m
Nehir     2017-09-11 Ne olursunuz sevdigim açığa çıktı sonra yine kapaliya alındı ne olursunuz sayın Cumhurbaşkanı bir af çıkartın ne olursunuz
Mahkum eşi     2017-09-10 Eşim on yıl önce işlediği suçtan dolayı tutuklu 10 yıl önce tutuklandı 7 ay tutuklu kaldı ve geri bıraktılar şimdi gene tutukladılar şimdi hayatımız alt-üst oldu 3 çocuğum var kizim üniversiteyi kazandı gönderemedim çalışıp kardeşlerine bakmak zorunda hayat şartlarımızı zor durumda olduğunu bakıcak kimsemizin olmadığını çocuklarımın psikolojisinin bozulduğunu kaç defa dilekcelerle bildirdik hepsine red cevabı aldık esim katıl değil terör üyesi de değil cinsel istismarcı da değil .
Adalet Hanım     2017-09-08 Bu ülkede Cezaevlerinde yatan insanların %60 civarı suçsuz yere yatar. Literatürümüzde PARDON diye bir film vardır ve bu film eskiden olduğu kadar günümüzde de yaşanmaktadır. Adalet sistemi en yakın zamanda düzeltilmelidir. Adalet sistemi cellatlık yapmak yerine adalet dağıtan kurum haline gelmelidir. Gözü kapalı 5-10-15 sene ceza veriyor. İnsanın hayatında kaç tane 5 sene vardır ki? İnsan hayatı bu kadar ucuz mudur?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ece Sevim Öztürk Gözaltına Alındı
Ece Sevim Öztürk Gözaltına Alındı
Bedelli Askerlik Ne Zaman Çıkacak?
Bedelli Askerlik Ne Zaman Çıkacak?