Yayın Politikası

Haber Oran Haber Yayın Politikası

 
Haberoran Yayın Politikası Haberoran.com internet haberciliğine yeni ve doğru bir bakış getirmek amacıyla başladığı yayın hayatını her geçen gün artan ziyaretçi trafiği ve etki oranı ile sürdürüyor İnternet haberciliğine, tarafsız, objektif, doğru, nitelikli haber içeriği ve özgün çalışmalarıyla fark getirmeyi amaçlayan www.haberoran.com sitesi aşağıda belirtilen yayın politikası ve temel ilkeler ışığında hareket etmektedir.
 

 Haber Oran.com'un yayın taahhütleri şöyledir:

 
• Doğru, tarafsız, objektif, bilgilendirici, eğitici yayın içeriğini en yeni teknolojileri kullanarak takipçilerine sunmak.
 
• Yayın içeriğinde yer alan tüm iddialar ve ithamlar karşısında muhataplarına her zaman "cevap hakkını" tanımak. Cevap ve savunma hakkını en temel  "insan hakkı" olarak görmek.
 
• Yayın içeriğinde, herhangi bir şekilde herhangi bir kişi yada kurumu rencide edici haber-fotoğraf ve görüntünün tespiti ve içeriğin muhatabının haklılığı halinde,  rahatsızlığın kendisine bildirilmesi halinde yayına derhal son vermek.
 
• Haber, köşe yazıları, fotoğraf ve video sunumları için kullanıcılarının görüş ve düşüncelerini yorum ve paylaşım araçlarını kullanarak ifade etmesine imkan sağlamak.
 
• İnternet gazeteciliğinin klasik baskılı yayın çalışmalarından farklı olarak hızlı ve yoğun ulaşım gücünün farkında olarak kendisine gelen istihbarat-haber-bülten vb. ön araştırma, doğrulatma ve sonrasında yayınlama hususlarında gereken özeni göstermek.
 
• İnternet haberciliğinin ve genel olarak internet yayıncılığının bilgi paylaşımı, bilginin faydaya dönüştürülmesi, eğiticilik hususlarında sorumluluğu olduğunun bilincinde hareket etmek. Aldatıcı başlık, fotoğraf, video kullanımı yapmamaya özen gösterme.
 
• Haberi objektif kriterlerde, yorum, değerlendirme ve görüşleri de mutlak suretle bariz şekilde ayırmak suretiyle yayınlamak. Yayın politikası bağlamında "internete özlenen haberciliği" getirmek.
 

Basın Meslek İlkeleri

 
• Yayınlarda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz.
 
• Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yada incitici yayın yapılamaz.
 
• Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez.
 
• Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.
 
• Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz.
 
• Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz.
 
• Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürün, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunulamaz. Ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen gösterilir.
 
• Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.
 
• Yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedilemez.
 
• Gazeteci, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
 
• Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınır.
 
• Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınılır.
 
• İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.
 
• Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir.
 
• Basın organları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.  
 
 
 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
Mutlu ve Müreffef Toplum ve Erdemli Siyaset Mümkün Müdür?
Mutlu ve Müreffef Toplum ve Erdemli Siyaset Mümkün Müdür?