"Lucius Annaeus Seneca" Önemli sözleri

"Lucius Annaeus Seneca" Önemli sözleri


"Lucius Annaeus Seneca" Sözlerinden önemli olanlar:

Açıkça gösterilen nefret, öc alma duygusunu yok eder.
Altın ateşte, cesur insanlar felakette anlaşılır.
Arzularımız gerçekleşmediği takdirde, nelerle karşılaşabileceğimizi şöyle mantıklıca bir düşünürsek, yaşayabileceğimiz sorunların, yol açtıkları huzursuzluğa kıyasla çok daha küçük olduklarını görürüz
Aslında zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler, biz cesaret edemediğimiz için zordur.
Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir.
Bağladığın bağlar çok sıkı olmasın, çok bol da olmasın. Çok bol olursa kaçarım; çok sert olursa koparım.
Bilen birine öğüt vermek gereksizdir, bilmeyen birine ise yetersizdir.
Bilgeliğin temeli boş şeylerden hoşlanmamaktır.
Bütün kaygılarından kurtulmak istiyorsan, korktuğun şeyin başına geldiğini düşün.
Öfkenin en iyi ilacı ertelemektir.
Bir bilge en kötüyü bile gülerek karşılamalıydı.
Arzularımız gerçekleşmediği takdirde, nelerle karşılaşabileceğimizi şöyle mantıklıca bir düşünürsek, yaşayabileceğimiz sorunların, yol açtıkları huzursuzluğa kıyasla çok daha küçük olduklarını görürüz.  
Bir hakareti görmezden gelmek çoğu zaman öcünü almaktan daha iyidir.
Yara almamışsa bir mutluluk, hiçbir darbeye karşı koyamaz.
Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa onun için her rüzgar uygundur.
Yapılan şeyler için pişmanlık zamanla geçer; ama pişman olurum diye yapmadıklarımız ömür boyu sürer.
Bir yaşamı eylemleri ile ölçelim, zamanı ile değil.

Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa onun için her rüzgar uygundur.
Biz fani yaratıklar, ne kadar çılgınız.

Paylaşacak dostlarınız yoksa, iyi şeylere sahip olmanın bir anlamı da yoktur.
Büyük bir servet, büyük bir köleliktir.

Ey hayat! Ölüme şükret, seni, onun yüzünden seviyorum.
Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten veya alçaltan şey kıyaslamadır. Bir nehirde büyük görünen bir gemi, denizde küçüktür.

Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.
Büyüklüğün zirvesine giden yol inişli çıkışlıdır.

Yüreği yılmadan düşen, dizleri üstünde savaşmayı sürdürür.
Çoğu şeyi kazanırken, bazı şeyleri kaybedersin. Hayatta öyle seçimler yapki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsın.

Zamanını hiç bir şeyin çalmasına göz yummamak, büyük bir insanın, insana özgü yanılgıların üstünde bir kişinin başarısıdır. O kişinin yaşamı da çok uzundur çünkü süresi ne kadar olursa olsun, özgürce ve bütünüyle onun buyruğundadır. İşte bu yüzden zaman ona yetmiştir.
Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir

Mutlu bir hayat, kendi doğasıyla uyum içinde olan bir hayattır.
Deniz sakın olduğu zaman büyük dalgalar kayalara çarpmaz.

Şu anki zevklerin tadına varın; ancak gelecekteki zevklere zarar vermeden.
Doktor kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatmasına da sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara yapacağı muamele böyle olmalıdır.

Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde; mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir.
En kudretli insan,kendisine hakim olandır.

Hayat Tanrı'nın armağanıdır; fakat iyi yaşamak, senin düşüncenin armağanıdır.
Erdeme, yanılgılarımıza savaş ilan ettiğimiz zaman erişebiliriz.

Hayatımı felsefeye borçluyum; üstelik düş kırıklıkları karşısında sağlam durmak felsefeye karşı taşıdığım sorumlulukların en küçüğü.
Evet, öyle yap, kendin için kazan kendini. Şimdiye değin senden zorla alınan ya da çalınan ya da boşuna akıp giden zamanına sarıl, iyi kullan onu. 
Ey hayat seni bu kadar önemli tutulman ölüm sayesindedir. Sarıl bütün saatlerine: bugününe el koyarsan, daha az bağlı kalacaksın yarına. Böyledir bu iş: yaşamak ertelendi mi, hızla akar geçer.
Kader istekli olana rehberlik eder, isteksiz olanıysa sürükler.

Erdeme, yanılgılarımıza savaş ilan ettiğimiz zaman erişebiliriz.

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.

Göründüğü kadarı ile insanlar, düşüncelerini saklamak için değil, hiçbir düşünceleri olmadığını saklamak için konuşmayı öğrenmişler.

Felsefe halkın hoşuna gidecek bir oyun değildir, gösteri olsun diye de tasarlanmamıştır. Kendini sözlerde değil, eylemlerde gösterir. 
Felsefe; yapmayı öğretir, söylemeyi değil.
Günleri biraz hoş geçirmeye, boş vakitlerin sıkıntısını gidermeye bakmaz. 
Geçmişi unutan şimdiyi ihmal eden gelecekten korkan insanların ömrü çok daha kısa çok daha karışıktır. 
Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz
Son anlarını yaşarken zavallılar çok geç farkına varırlar ki onca zamanı bir hiç uğruna didinerek geçirmişler.
Ruhu yoğurup biçimlendirir, hayatı düzene oturtur, davranışlara çeki düzen verir, yapılması ve yapılmaması gerekenleri gösterir, yaşamın dümeninde oturur ve belirsizlikler içinde dalgalanan insanlara kılavuz olur. 
Felsefe olmadan hiç kimse korkusuzca yaşayamaz, hiç kimse güvende olamaz. Günün her saati akıl almamızı gerektiren binlerce olaya gebedir ve bu aklı bize verebilecek tek merci felsefedir.

Sanatlar yaşamın hizmetkarlarıdır; felsefeyse efendisi.

Refah dolu bir yaşam sıradan adama da nasip olur, sıradan yeteneklere de; ama ölümlülerin başına gelen felaketleri ve korkuları boyunduruk altına almak, ancak büyük adamın işidir. 
Sürgit mutlu olmak, zihinsel acı çekmeksizin bir ömür sürmek doğanın bir yanına yabancı kalmak demektir. 
Büyük adamsın; ama nereden bileyim, kaderin sana erdemini hiç sergileme fırsatı tanımamışsa? Senin zavallı olduğunu düşünüyorum; çünkü hiçbir zaman zavallı olmadın. Yaşamını rakibin olmaksızın geçirdin; ne yapabileceğini kimse bilmeyecek, kendin bile.

Hayat bir çömleğe benzer; ancak parçalandığında boş olduğu ortaya çıkar.

Vazgeçmeye hazır ve istekli olanlar dışında hiç kimse hayatın gerçek tadını alamaz.

Evet, öyle yap, kendin için kazan kendini. Şimdiye değin senden zorla alınan ya da çalınan ya da boşuna akıp giden zamanına sarıl, iyi kullan onu. Sarıl bütün saatlerine: bugününe el koyarsan, daha az bağlı kalacaksın yarına. Böyledir bu iş: yaşamak ertelendi mi, hızla akar geçer.

 Büyüklüğün zirvesine giden yol inişli çıkışlıdır.

 Bir yaşamı eylemleri ile ölçelim, zamanı ile değil.

 Kendisine dönen hiç bir şey kaybolmaz.

 Doğduğu yerin izlerini taşımayan hiçbir şey yoktur.

Sürekli ikiyüzlülükle azap çekmektense, içtenlikten dolayı hor görülmek daha iyidir.

Zenginliği sınırı nedir diye mi soruyorsun? Önce gerekli olana, sonra yeteri kadarına sahip olmak.

Felsefe; yapmayı öğretir, söylemeyi değil.

Mutlu bir hayat, kendi doğasıyla uyum içinde olan bir hayattır.
Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.
Yaşamın bizim yaşadığımız bölümü kısacıktır. Besbelli geri kalanı yaşam değil zamandır.
Hayat Tanrının armağanıdır. Fakat iyi yaşama, senin düşüncenin armağanıdır.
Herşey biz ona nasıl bakarsak bize öyle görünür.
Adaletsizlik sonsuza kadar hükmedemez.
Hakikat daima azınlıktadır ve azınlık daima çoğunluktan güçlüdür. Çünkü kural olarak azınlık gerçekten bir fikre sahip olanlardan oluşmuştur. Buna karşın çoğunluğun gücü aldatıcıdır, kalabalığın hiçbir görüşü olmaması anlayışına dayanır
Hasta olduğun için değil, hayatta olduğun için öleceksin.

Hata insana mahsustur, ancak hata yapmakta diretmek şeytancadır.
Hayat bir hikaye gibidir, ne kadar uzun olduğu değil ne kadar güzel olduğu önemlidir.
 
Yalnızlığı çekilmez kılan birçok sebep vardır ama, yalnızlık bize gerçek dostlarımızın kim olduğunu hatırlatır.

Tanrı soylu ruhları sert biçimde sınıyorsa, bunda şaşılacak ne var? Erdemin kanıtı asla kolay değildir. Talih bizi kamçılar ve vurarak ezer, dayanalım! Bu vahşet değil, bir mücadeledir; bu mücadeleyle ne kadar sık karşılaşırsak o kadar cesur oluruz.
Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yani eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır.
Başlayan her şey biter.
Önemli olan kantite değil, kalitedir.
Hayat öyle lanet bir şey ki; ya yanlış zamanda doğru insanı karşına çıkarır. Ya da yanlış insanla, zamanını harcatır.

Sen benim kütüğümü yuvarla, ben de seninkini.

Biz fani yaratıklar, ne kadar çılgınız.
Acısız geçen gün yoktur.
Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, yaşamın anlamını kaybetmek.

İyi işleyen bir dimag, bir imparatorluğa sahip demektir.
Hayatı komedi sananlar, son espriyi iyi düşünsünler.
Büyüklük tepelerine giden yollar inişli, çıkışlıdır.
Cüce, dağa da çıksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir.
Hayatımı felsefeye borçluyum; üstelik düş kırıklıkları karşısında sağlam durmak felsefeye karşı taşıdığım sorumlulukların en küçüğü.
Hiçbir şey bilmemektense, lüzumsuz şeyleri bilmek bile faydalıdır. 

İnsanlar arasında tanrın seni görüyormuş gibi yasa. Tanrıya dua ederken de insanlar seni dinliyormuş gibi dua et. 
Bütün sanat doğanın bir taklididir. 
Büyük bir servet, büyük bir köleliktir. 
Zaman hakikatleri bulur. 
Altın ateşte, cesur insanlar felakette anlaşılır. 
Sevip de kaybetmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir. 
Ölmesini bilene hiçbir şey zorla yaptırılamaz. 
Ölüm, bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. 
Kader vermediğini geri alamaz
Bir yanı dinlemeden karar veren doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır. 
Yeryüzünde gün ışığına layık olmayan nice insanlar vardır. ama güneş her gün yeniden doğar. 
Soysuz güzellik kokusuz menekşe gibidir. 
Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır. 
Hayatı komedi sananlar, son espriyi iyi düşünsünler! 
Yaşıyorsak, hala umut var demektir. 
Açıkça gösterilen nefret, öc alma duygusunu yok eder. 
Hayat bir öyküye benzer, önemli olan yani eserin uzun olması değil, iyi olmasıdır. 
Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir. 
Nefes alıyorsan umut var demektir; ama nokta koyulduktan sonra, 'belki' demek umut değil, çaresizliktir. 
Deniz sakın olduğu zaman büyük dalgalar kayalara çarpmaz. 
Kadınların saklayabildikleri tek sır, bilmedikleri sırdır. 
Bir bilge en kötüyü bile gülerek karşılamalıydı. 
İnsan, mantıklı düşünen bir hayvandır. 
Aza sahip olan değil, çok isteyen fakirdir. 
Sarhoşluk kusur yaratmaz, kusurları açığa vurur. 
Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çabalamalıyız. 
Sen, bir adam kendisi övüldüğü zaman, bunu nasıl karşıladığına dikkat edebilirsen, her adamın karakterini keşfedebilirsin. 
Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa onun için her rüzgar uygundur. 
Çok az şeye sahip olan insan değil, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir. 
Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, yaşamın anlamını kaybetmek. 
Unutmazsan senin, affetmezsen onun canı acıyacaktır. Unutma, affetmek ve unutmak sadece iyi insanların intikamıdır. 
Aslında zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler, biz cesaret edemediğimiz için zordur. 
Hayat bu, zaman gelir, her şey bir anda son olur. Hayat bu, son dediğin an, her şey yeniden can bulur. 
Ey hayat seni bu kadar önemli tutulman ölüm sayesindedir. 
En kudretli insan, kendisine hakim olandır. 
Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. 
Hepimiz yaşamın kısalığından söz ederiz de, boş geçen zamanlarımızı nasıl kullanacağımızı bilemeyiz! 
Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur, ama dostluk kuramaz. 
Bilen birine öğüt vermek gereksizdir bilmeyen birine ise yetersizdir
Toprak ne kadar zengin olursa olsun ekilmedikçe mahsul vermez; kafalar da öyle, ekilmeyen kafalardan mahsul alınmaz. 
Büyüklüğün belli bir ölçüsü yoktur. Yükselten veya alçaltan şey kıyaslamadır. Bir nehirde büyük görünen bir gemi, denizde küçüktür. 
Öğüdün yolu uzun, örneğin yolu kısa ve etkilidir. 
Yaşamaya hemen başlayın, ve her gününüzü yeni bir hayat gibi sayın. 
Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklar da büyük adamlara öyle havlar. 
Hayat bir hikaye gibidir, ne kadar uzun olduğu değil ne kadar güzel olduğu önemlidir. 
Kitapsız yaşamak, kör sağır, dilsiz yaşamaktır. 
Kimi insanlar yaşamda hiçbir amaca sahip olmadan yaşarlar. Bu gibi insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler. Onlar gitmez; ancak suyun akışına kapılarak akar giderler. 
Bağladığın bağlar çok sıkı olmasın, çok bol da olmasın. Çok bol olursa kaçarım; çok sert olursa koparım. 
Unutma ki, birlikte olduğun insanın geçmişini kurcalamak, onunla kurmayı düşündüğün geleceği yok etmekten başka bir şeye yaramaz. 
Çoğu şeyi kazanırken, bazı şeyleri kaybedersin. Hayatta öyle seçimler yapki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsın. 
İnsan geride bıraktıklarını özler, sahip olduğundan sıkılır, ulaşamadığına tutulur. . Genelde ulaşılmaz olan hep aşk olur. 
İnsanları tanımak için onları sınamaktan korkmayın; çünkü kaybedilmesi gerekenler, en önce kaybedilmelidirler. 
Hayat öyle lanet bir şey ki; ya yanlış zamanda doğru insanı karşına çıkarır. Ya da yanlış insanla, zamanını harcatır. 
Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. 
Hafif acılar konuşabilir ama, derin acılar dilsizdir. 

 

  
  

Lucius Annaeus Seneca önemli sözler nefret öç alma altın ateş kader fakir zengin mutluluk felsefe sözler düşünce nasihat nasihatın yolu uzun örneğin yolu kısadır öğüt akıl bilgelik öfke arzu huzur
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
Mutlu ve Müreffef Toplum ve Erdemli Siyaset Mümkün Müdür?
Mutlu ve Müreffef Toplum ve Erdemli Siyaset Mümkün Müdür?