Fahiş hatalar zinciri
Avukatın Günlüğü

Fahiş hatalar zinciri

 

Bir önceki yazımız bir dilekçe idi. Bu dilekçeden sonre ne oldu? Duruşmada tarafımız bulunmadı. Davacı asıl duruşmaya katıldı. Duruşma tutanağını aşağıya ekliyoruz. Ancak, duruşma başlar başlamaz mahkeme hakimi şiddetle davacı asıla dilekçe vermişsiniz, siz dilekçe verdiniz diye kararımdan döneceğimi mi zannediyorsunuz diyerek dilekçenin mahkemenin önceden fahiş hata yaptığı ve yine yapmaması uyarısını okumuş ve bırakmıştır. Davacı asıl hepsini okuyun deyince, okudum, okudum diyerek bırakmış ve maalesef çok sayıda fahiş hata yapmıştır. 

Fahiş hataları konu alan temyiz dilekçesini de burada paylaşacağız.

Duruşma tutanağı:

T.C.
.........
....... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
SAYI : ....... Esas 
 
CELSE NO : 6
CELSE TARİHİ : 18/07/2017
 
HAKİM : .........
KATİP : ..........
 
Belirli gün ve saatte celse açıldı. 
Davacı ....... ile Davalı ......... ve Vekili Av. ....... geldiler. Açık duruşmaya devam olundu. 
Davacı vekilinin celse arasında ara kararlara karşı beyanlarını bildirir dilekçe ibraz ettiği, dilekçenin karşı tarafa tebliğ edildiği görüldü. Okundu, dosyasına bırakıldı.
Davacı: Avukatımın ibraz ettiği dilekçeyi tekrar ediyorum, ek bilirkişi raporu alınmasını istiyorum, dedi.
Davalı vekili: Beyanları kabul etmiyoruz, önceki beyanlarımızın tekrarı ile davanın reddini talep ediyoruz, dedi. 
G.D:
1- Dosyanın tekemmül ettiği anlaşılmakla ek rapor alınmasına yer olmadığına karar verildi. Açıklandı, açık yargılamaya devam olundu.
HMK. 'nun 184. Maddesi gereğince tarafların iddia ve savunmaları, toplanan deliller incelendi, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verildi.
Davacı: Eski beyanlarımızı tekrar ederiz, davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz, dedi.
Davalı vekili: Eski beyanlarımızı tekrar ederiz, davanın reddine karar verilmesini talep ederiz, dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Tahkikat aşamasının tamamlandığı anlaşılmakla, tahkikat aşamasının bittiği hususunun taraf vekillerine bildirilmesine karar verildi. Açıklandı, açık yargılamaya devam olundu.
HMK. 'nun 186. Maddesi gereğince sözlü yargılama aşamasına geçildi.
Davacıdan son diyecekleri soruldu: Eski beyanlarımızı tekrar ederiz, davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz, dedi.
Davalı vekilinden son diyecekleri soruldu: Eski beyanlarımızı tekrar ederiz, davanın reddine karar verilmesini talep ederiz, dedi.
Dosya incelendi, duruşmanın bittiği bildirildi.
HÜKÜM :
1-Davanın KISMEN KABULÜNE, davacının inşaatın tamamlanması konusunda talep ettiği yetkiye ilişkin davasının REDDİNE, 1.000,00-TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davalının ortak yerlere müdahalesinin men'ine, fazlaya ilişkin istemlerin REDDİNE,
2-Dair, 6100 sayılı HMK. 'nun 342 ve 345. Maddeleri gereğince karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmek suretiyle tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe ile ilgili İstinaf Dairesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzünde açıkça okunup, usulen anlatıldı.
18/07/2017          17:19:56
Katip .....
 
 
Hakim .....
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Avrupa Konseyi’nden Osman Kavala Kararı
Avrupa Konseyi’nden Osman Kavala Kararı
Benzin ve Motorin Fiyatlarına Zam
Benzin ve Motorin Fiyatlarına Zam